Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on ATAL Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä
ATAL Oy / Sylinterikauppa
Syylärikatu 3
37150 Nokia

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Atte Marttila 
info@sylinterikauppa.fi 
0408426903

3. Rekisterin nimi
Sylinterikauppa verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan Sylinterikaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, yritys/organisaatio, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa ja niitä voidaan lisätä tai muuttaa sähköpostitse käydyn viestinnän yhteydessä.
Asiakas voi myös itse muuttaa ja täydentää tietoja omalla asiakassivulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille markkinointitarkoituksiin.
Joitakin välttämättömiä tietoja välittyy kolmansille osapuolille maksutapahtuman ja toimituksen mahdollistamiseksi. Tietojen välitykset tapahtuvat salatussa yhteydessä ja olemme varmistaneet, että nämä palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä, eikä heillä ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tulee hänen lähettää pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää henkilöllisyyden todistamista. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).